Blog Archief

29-09-2017
Opening Farmacogenetica polikliniek  Erasmus MC

In het Erasmus MC in Rotterdam wordt een polikliniek Farmacogenetica geopend. Patiënten die beginnen met psychiatrische medicatie kunnen hier terecht. De dosering van hun medicatie wordt hierbij vastgesteld op basis van hun DNA-profiel.  Vooralsnog betreft het een proef tot eind 2017.

http://www.ggznieuws.nl/home/psychiatrische-medicatie-op-basis-dna-profiel/
https://www.erasmusmc.nl/patientenzorg_algemeen/nl/nieuws-zorg/Medicatie-op-basis-DNA-profiel


13-04-2017

Farmacogenetica stond centraal in het 175 jarig jubileum congres van de KNMP in Beatrix theater in Utrecht afgelopen week. Meer dan 1400 apothekers weten nu alles over farmacogenetica! Voor 360 apothekers is door het Erasmus MC een DNA paspoort gemaakt. Een aantal hiervan is in een workshop mede verzorgd door prof. dr. Ron van Schaik (anoniem) besproken...

https://www.nvkc.nl/farmacogenetica-op-knmp-congres
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2017/farmacogenetica-thema-tijdens-feestelijk-jubileumcongres


04-10-2017

Het vierde internationale congres van de European Society  for Pham,acogneomics & Personlised Therapy (www.esptnet.eu)  stond 4 dagen lang in het teken van nieuwe ontwikkelingen op het gebed van de Farmacognetica.

https://www.yumpu.com/en/document/view/59139794/espt-2017-fourth-conference


03-11-2017

De Farmacogenetica werd uitgebreid besproken tijdens het symposium Ontwikkelingen in de Geneeskunde: een huisartsensymposium gehouden in de Doelen in Rotterdam op 2 en 3 November.

https://www.erasmusmc.nl/congresbureau-cs/het-congresbureau/agenda/4331571/ontwikkelingen2017


19-05-2016

Donderdag 19 mei vond een feestelijk en inspirerend symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van Bijwerkingencentrum Lareb plaats, waar het belang van aandacht voor bijwerkingen bij de patiënt werd onderstreept.

Het symposium werd geopend door minister Schippers. Zij sprak haar felicitaties uit en kwam niet met lege handen: zij maakte kenbaar dat het ministerie extra geld beschikbaar stelt aan Lareb om de veiligheid van biologische geneesmiddelen te kunnen bewaken. Farmacogeentica was onderdeel van het programma als een van de initiatieven om het risico op bijwerkingen te voorkomen.

https://www.lareb.nl/nl/news/symposium-lareb-25-jaar-aandacht-voor-bijwerkingen-belangrijk-voor-pati%C3%ABnt


29-01-2016

In haar kamerbrief  Visie op Geneesmiddelen  van Januari 2016 heeft Minister Schippers de Farmacogenetica en het DNA-paspoort voor medicatie aangehaald als gerichte toepassing en ontwikkeling van diagnostiek ter ondersteuning van de behandeling van patienten met geneesmiddelen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/29/kamerbrief-over-visie-op-geneesmiddelen


Januari 2016
Visie Ministerie VWS op goed gebruik geneesmiddelen.


05-11-2015
Zwolle: Kick off meeting Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland.


01-05-2015
Onderzoek Erasmus MC en LAREB naar relatie genetische polymorfismen en agressie als bijwerking van antidepressiva is van start gegaan.


08-12-2015
De algoritmes die gebruikt zijn in de NEJM studie van Verhoef et al voor de dosering van acenocoumarol en fenprocoumon op basis van o.a. het CYP2C9 en VKORC1 genotype vindt u hier (aangeleverd door Dr Anke-Hilse Amitland – van der Zee, UMC Utrecht).


08-12-2015
De KNMP aanbevelingen voor de vertaling van DPYD genotypen naar doseringsvoorstellen zijn nu hier beschikbaar (aangeleverd door Dr. Jesse Swen, LUMC).