Aansluiten bij Netwerk?Aansluiten of contact
Heeft u op of aanmerkingen, of wenst u zich aan te sluiten bij het Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland? 

Dan kunt u ons hier een email sturen.

Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland

Dutch Clinical Pharmacogenetics Network

(Inter)Nationaal Referentiecentrum Farmacogenetica

Afd. Klinische Chemie, Erasmus MC, Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam