Privacy policy

De informatie op deze website is bedoeld als ondersteuning en verklaring van Farmacogenetica en Farmacogenetische testen, op basis van op dit moment beschikbare kennis en naar beste inzichten van de opstellers. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.