Farmacogenetica

Archief artikelen

Publicaties, in de media en evenementen

Artikelen

Archief symposia

Archief van evenementen op het gebied van farmacogenetica

4TH ESPT SUMMERSCHOOL

24-27 Sept 2018, Geneve

Campus Biotech, Geneva, Switzerland
More info

4TH ESPT CONFERENCE

04-10-2017
Catania, Italy

More info

GOLDEN HELIX

27-05-2016
Golden Helix Pharmacogenomicsday 

www.goldenhelix.org/rotterdam2016

VERGADERING NKFN

14-12-2016
Vergadering Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland

SYMPOSIUM - LEIDEN

04-11-2015
Farmacogenetica Symposium – Leiden
Meer info

SYMPOSIUM - ZWOLLE

05-11-2015
Farmacogenetica Symposium – Zwolle
Meer info 

SYMPOSIUM - BRUSSEL

06-11-2015
Farmacogenetica Symposium – Brussel

Meer info 

CMBD THEMADAG

27-11-2015
CMBD Themadag
Utrecht

Meer info 

PSYCHIATRIE SYMPOSIUM

29-11-2017
Eerste Farmacogenetica in de Psychiatrie Symposium

More info

OVERLEG NVKC

13-12-2018
Overleg Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland

Locatie NVKC kantoor Utrecht

Archief

In de media

DNA ONDERZOEK VOORKOMT BIJWERKINGEN

2-12-2019
Hoe genetisch onderzoek ernstige bijwerkingen door chemo kan voorkomen

Wereldwijd overlijden jaarlijks naar schatting honderden patiënten door de chemokuur. Het aantal kankerpatiënten dat ernstig ziek wordt of zelfs overlijdt door het veelgebruikte chemomedicijn 5-FU kan drastisch omlaag door alle patiënten vooraf genetisch te testen en daarna eventueel de dosis aan te passen. Nederlands onderzoek onder elfhonderd patiënten in zeventien ziekenhuizen levert daarvoor nu het definitieve bewijs.

Lees hier het volledige artikel

Opening Farmacogenetica polikliniek Erasmus MC

29-09-2017

In het Erasmus MC in Rotterdam wordt een polikliniek Farmacogenetica geopend. Patiënten die beginnen met psychiatrische medicatie kunnen hier terecht. De dosering van hun medicatie wordt hierbij vastgesteld op basis van hun DNA-profiel.  Vooralsnog betreft het een proef tot eind 2017.

http://www.ggznieuws.nl/home/psychiatrische-medicatie-op-basis-dna-profiel/

https://www.erasmusmc.nl/patientenzorg_algemeen/nl/nieuws-zorg/Medicatie-op-basis-DNA-profiel

175 jarig jubileum congres KNMP

13-04-2017

Farmacogenetica stond centraal in het 175 jarig jubileum congres van de KNMP in Beatrix theater in Utrecht afgelopen week. Meer dan 1400 apothekers weten nu alles over farmacogenetica! Voor 360 apothekers is door het Erasmus MC een DNA paspoort gemaakt. Een aantal hiervan is in een workshop mede verzorgd door prof. dr. Ron van Schaik (anoniem) besproken…

https://www.nvkc.nl/farmacogenetica-op-knmp-congres

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2017/farmacogenetica-thema-tijdens-feestelijk-jubileumcongres

Vierde ESPT congres

04-10-2017

Het vierde internationale congres van de European Society  for Pham,acogneomics & Personlised Therapy (www.esptnet.eu)  stond 4 dagen lang in het teken van nieuwe ontwikkelingen op het gebed van de Farmacognetica.

https://www.yumpu.com/en/document/view/59139794/espt-2017-fourth-conference

Symposium Ontwikkelingen in de Geneeskunde

03-11-2017

De Farmacogenetica werd uitgebreid besproken tijdens het symposium Ontwikkelingen in de Geneeskunde: een huisartsensymposium gehouden in de Doelen in Rotterdam op 2 en 3 November.

https://www.erasmusmc.nl/congresbureau-cs/het-congresbureau/agenda/4331571/ontwikkelingen2017

Symposium 25-jarig jubileum Lareb

19-05-2016

Donderdag 19 mei vond een feestelijk en inspirerend symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van Bijwerkingencentrum Lareb plaats, waar het belang van aandacht voor bijwerkingen bij de patiënt werd onderstreept.

Het symposium werd geopend door minister Schippers. Zij sprak haar felicitaties uit en kwam niet met lege handen: zij maakte kenbaar dat het ministerie extra geld beschikbaar stelt aan Lareb om de veiligheid van biologische geneesmiddelen te kunnen bewaken. Farmacogeentica was onderdeel van het programma als een van de initiatieven om het risico op bijwerkingen te voorkomen.

https://www.lareb.nl/nl/news/symposium-lareb-25-jaar-aandacht-voor-bijwerkingen-belangrijk-voor-pati%C3%ABnt

Kamerbrief Visie op Geneesmiddelen

29-01-2016

In haar kamerbrief  Visie op Geneesmiddelen  van Januari 2016 heeft Minister Schippers de Farmacogenetica en het DNA-paspoort voor medicatie aangehaald als gerichte toepassing en ontwikkeling van diagnostiek ter ondersteuning van de behandeling van patienten met geneesmiddelen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/29/kamerbrief-over-visie-op-geneesmiddelen

Visie Ministerie VWS geneesmiddelen

Januari 2016
Visie Ministerie VWS op goed gebruik geneesmiddelen.

Meeting Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland

05-11-2015
Zwolle: Kick off meeting Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland.

Onderzoek antidepressiva

01-05-2015
Onderzoek Erasmus MC en LAREB naar relatie genetische polymorfismen en agressie als bijwerking van antidepressiva is van start gegaan.

DPYD genotypen naar doseringsvoorstellen

08-12-2015
De KNMP aanbevelingen voor de vertaling van DPYD genotypen naar doseringsvoorstellen zijn nu hier beschikbaar (aangeleverd door Dr. Jesse Swen, LUMC).