GECERTIFICEERDE LABORATORIA

Netwerk Klinische Farmacogentica

Farmacogenetica beschikbaar stellen voor de patientenzorg, op een geharmoniseerde wijze en van kwalitatief hoogstaand niveau.

NETWERK KLINISCHE FARMACOGENETICA

Farmacogenetische testen

Deze website is opgezet met en voor het Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland.

Dit netwerk bestaat uit gecertificeerde laboratoria die farmacogenetische testen aanbieden, alsmede uit zorgprofessionals die betrokken en actief zijn bij de klinische implementatie van Farmacogenetica in Nederland. Doel is om de Farmacogenetica beschikbaar te maken voor de patientenzorg op een geharmoniseerde wijze en van kwalitatief hoogstaand niveau.

Nadere informatie over farmacogenetica is te vinden op www.farmacogenetica.nl

Prof. Dr. Ron H.N. van Schaik

Hoogleraar Farmacogenetica
(Inter)Nationaal Referentiecentrum Farmacogenetica
Afd. Klinische Chemie
Erasmus MC Rotterdam

MEDICIJNEN OP MAAT

Voor Patienten

Farmacogenetica is de studie naar uw vermogen om geneesmiddelen in uw lever af te breken.
Niet iedereen heeft namelijk dezelfde capaciteit. Een deel van dit vermogen is erfelijk bepaald. En dus via DNA onderzoek vast te stellen.

Hiervoor is wat bloed of speeksel nodig. De voorgeschreven standaarddoseringen voor geneesmiddelen zijn vastgesteld op basis van effect en bijwerkingen van de gemiddelde patiënt. Wanneer u door een DNA variant geneesmiddelen langzamer  (of juist sneller) afbreekt, zult u op een standaard dosering meer bijwerkingen (of juist minder effect ) ervaren.

> Folder “Uw medicatie op maat”

  • Gecertificeerde laboratoria
  • Farmacogenetische testen
  • Therapie op maat